Pomiary termowizyjne

Wykonujemy profesjonalne badania termowizyjne.

Lokalizujemy przegrzewy w instalacjach elektrycznych, straty ciepła, wykrywamy mostki termiczne, diagnozujemy miejsca powstawania wilgoci, lokalizujemy wycieki.